• Digitalisering en vereenvoudiging van formaliteiten : instellingen zonder winstoogmerk verheugen zich over Resolutie van de Kamer

    Donderdag 8 juni heeft de Kamer in plenaire zitting een Resolutie aangenomen “betreffende

  • Instellingen zonder winstoogmerk vragen administratieve vereenvoudiging, vooral van controles door financiële instellingen

    Financiële instellingen vragen heel wat informatie op bij instellingen zonder winstoogmerk (IZW’s : vzw’s

  • Wij willen onze middelen en giften van de bevolking optimaal kunnen inzetten

    Minder tijd verliezen aan administratie en formaliteiten, een meer giftenvriendelijke fiscaliteit en een