De impactCoalitie is een krachten-bundeling van eersterangsactoren voor het maatschappelijk belang in België.

De impactCoalitie is een samenwerking van vooraanstaande actoren voor het maatschappelijk belang in België. De coalitie vertegenwoordigt honderden IZW’s en benadrukt efficiënt en transparant gebruik van tijd en middelen, inclusief giften van de bevolking.

De impactCoalitie is een representatieve spreekbuis van de sector voor het maatschappelijk belang en een legitieme gesprekspartner naar de overheid toe, in het bijzonder met betrekking tot de verwerving en besteding van middelen en de vrijgevigheid van de bevolking.

Het memorandum is ondertekend door volgende koepels en platformen, leden van de impactCoalitie :

  • Ethische Fondsenwerving (RE-EF) vzw
  • Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS) vzw
  • De Verenigde Verenigingen vzw
  • ACODEV asbl
  • NGO-federatie vzw
  • De Federatie [van sociocultureel werk en amateurkunsten] vzw
  • Federation of European & International Associations est. in Belgium (FAIB) asbl

Met de steun van Fundraisers Belgium, Fundraisers Forum, L’Associatif financier, Donorinfo.