We willen het allemaal. Veel medailles in 2024 op de Olympische Spelen. En geef toe: ook jij ziet een medaille voor 7-kampster Nafi Thiam al als een zekerheid. Uiteraard staat ze straks te blinken op dat podium. Tenzij…

Wat als Nafi in Parijs niet kan focussen op haar doel? Bijvoorbeeld doordat ze veel tijd verliest omdat ze 3 keer dezelfde info moet invullen in haar deelname-dossier? Of wie weet blijkt het reglement van de atletiekfederatie 2 verschillende definities te hebben van ‘hoogspringen’. Stel dat ze ook nog eens dagen verliest met allerlei administratieve verplichtingen om een bankrekening te openen voor haar winstpremie. Ver, hoog of snel zal ze dan niet geraken in haar 7-kamp.

Want voor impact moet je jouw tijd kunnen steken in jouw doel. Niet in – vermijdbare – administratie. Dat is exact wat de impactCoalitie vraagt. Die vertegenwoordigt honderden (internationale) vzw’s en stichtingen – groot en klein – die mikken op maatschappelijke impact.

Laat ons voor maatschappelijk goud gaan

1,5 maand vóór de Spelen van Parijs zijn er verkiezingen in ons land. De instellingen zonder winstoogmerk (IZW) vragen onze politici een spelreglement dat hen toelaat om voor goud te gaan. Ze werken aan belangrijke doelen. Dat is geen kinderspel. De lat mag en moet dus hoog liggen.

Maar nu zijn er veel overbodige hordes. Nochtans is de weg naar verbetering duidelijk. Gebundeld in slechts 3 disciplines (geen 7…) doet de coalitie haar voorstellen.

A. 110 meter hordes (en geen marathon vol hordes)

  • Als je een bankrekening wil, dan ben je maar beter géén IZW… De banken vragen een karrevracht aan administratie. En vooral: die verschilt van bank tot bank. Al dat werk kost tijd. En dus geld. Dat spenderen de IZW’s liever aan hun belangrijke maatschappelijke doelen.
  • Is dat de schuld van de banken? Nee. Ook zij staan onder druk om te voldoen aan regels tegen ‘witwassen’.
  • Uiteraard zijn er regels nodig. Hordes maken het moeilijker voor wie slechte bedoelingen heeft. Maar er zijn ook overbodige hordes. Zo moeten IZW’s (en ook bedrijven) dezelfde gegevens steeds opnieuw ingeven. Dat kan eenvoudiger door een ‘only-once-principe’. Thiam springt toch ook geen 2 keer over dezelfde horde? De coalitie vraagt een ‘direct flow’ van gegevens van het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen naar het UBO-register, toegankelijk voor de banken. Ook Febelfin, de sectorfederatie van de banken, deelt trouwens die vraag.
  • En dan ligt er nog een pak aanbevelingen voor digitalisering te wachten. In juni 2023 keurde de Kamer in plenaire zitting een resolutie goed. Die vraagt de regering naar toegankelijke digitalisering voor vzw’s . Het gaat om eenvoudige maatregelen zoals e-griffie, gratis neerlegging van jaarrekeningen of eenvoudigere belastingaangiften. Waar blijft de uitvoering?

B. Eén wedstrijdreglement voor het begrip ‘zonder winstoogmerk’ 

  • Beeld je eens in dat in elk jurylid zélf criteria mag bepalen in sport. Wat op de ene wedstrijd goed is, is slecht op de andere. Zo gaat het in de erkenning voor fiscale aftrek van giften.
  • Want het begrip ‘zonder winstoogmerk’ staat anders in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen dan in de fiscale regelgeving (KB/WIB92, art. 63/18/1). Voor de rechtszekerheid vraagt de coalitie een harmonisering.

C. Ver(der)springen met het belastingvoordeel van giften 

  • Bij medailles vergelijken we graag met andere landen. In België kan je als particulier maar 45% terugkrijgen van je gift via je belastingaangifte. Onze buurlanden? In Frankrijk is dat 66 tot 75%. In Nederland, Duitsland en Luxemburg zelfs 100%. De coalitie stelt voor om de fiscale aftrekbaarheid permanent op 60% te zetten. Dat is een stimulans voor meer giften en dus voor het belangrijke en diverse werk van vele organisaties.
  • Ben je een bedrijf? Dan is in België de regeling nog minder gunstig. Om bedrijfsmecenaat aan te moedigen vraagt de coalitie om dit in de vennootschapsbelasting op dezelfde wijze te regelen als in de personenbelasting.
  • Praat met de sector. In de sport zijn er atletencommissies waar atleten zélf voorstellen doen en mee onderhandelen. Ook in de IZW-sector heeft de overlegmethode haar deugd eerder bewezen. Maar het is lang geleden dat administratie of politiek het oor te luister legde. Er is nochtans veel te bespreken over de erkenningsprocedure voor aftrekbare giften. De coalitie vraagt een derde ronde van de Contactgroep Giften zoals eerder in 2001 en 2013.

Het doet er echt toe. Het gaat voor jou om onderwijs, gezondheid en cultuur. Om dierenwelzijn, armoedebestrijding in Vlaanderen of er ver buiten. Om lokale samenhang in de wijk, mensenrechten of ja, ook om sport. En om nog veel meer doelen. Doelen waar IZW’s impact hebben. Maar waar ze helemaal goud zouden halen als de overheid zorgt voor een kader waarin ze beter hun werk kunnen doen. Een kader ook dat de vrijgevigheid van de bevolking aanmoedigt. Een kader zónder tijdrovende en complexe procedures die vaak eenvoudiger kunnen. Zeker voor de meerderheid van kleine structuren, gedragen door vrijwilligers is die zuurstof belangrijk om blijvend topprestaties met impact neer te zetten.